Massage Amstelveen

Corona richtlijnen

Instructies voor cliënten haptotherapie en massage

Om op een verantwoorde manier te kunnen masseren of je te ontvangen voor haptotherapie zijn er een aantal aanvullende richtlijnen. Hieronder een opsomming van zaken waar je als cliënt rekening mee moet houden.

 • Leef de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM na
 • Draag een schoon mondkapje
 • Geen handen geven
 • Bij binnenkomst minimaal 20 seconden de handen wassen met zeep
 • Hanteer een afstand van 1,5 meter t.o.v. alle aanwezige personen in de praktijk. Alleen tijdens de behandeling zullen we waar nodig en waar mogelijk deze afstandsgrens overschrijden.
 • Kom alleen, indien noodzakelijk met een ander persoon erbij
 • Kom maximaal 5 minuten van te voren binnen
 • Raak zo min mogelijk aan met de handen
 • Ga na de behandeling direct naar huis
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van het toilet
 • Neem zelf een flesje water mee van thuis
 • Voor haptotherapie: neem zelf een schoon behandellaken of grote handdoek mee om op de behandeltafel te leggen
 • Voor massage: neem zelf een schoon behandellaken of grote handdoek mee om op de behandeltafel te leggen ÈN neem handdoek(en) mee om je lichaam af te dekken en warm te houden

Ik deel de praktijkruimte met meerdere therapeuten. Er komen ook cliënten met zwakkere gezondheid in de praktijk. Ik verzoek jullie om altijd de afspraak te annuleren als hier volgens de RIVM richtlijnen reden toe is. Ook bij weinig klachten wil ik dat je afbelt. Liever een keer te vaak geannuleerd dan te weinig. Verder vraag ik je de bovenstaande gedragsregels na te leven.

Mondkapjes: het gebruik van mondkapjes is bij cliënten die geen (verdenking) op COVID-19 hebben niet nodig en gezien de schaarste ook niet wenselijk. Ik maak daarom geen gebruik van mondkapjes. Mocht je in een risicogroep vallen kunnen we het gebruik van mondkapjes bespreken.

Wie is welkom voor behandeling en wie is welkom op de praktijk

Ik maak hiervoor onderscheid tussen 3 categorie cliënten, waar andere richtlijnen voor gelden. Cliënt behoort niet tot de kwetsbare groep en heeft (minimaal 24 uur) geen van de verschijnselen.

1) Cliënt behoort niet tot de kwetsbare groep en heeft (minimaal 24 uur) geen van de verschijnselen

Deze cliënten kunnen behandeld worden voor massage en haptotherapie in de praktijk, met inachtneming van een aantal maatregelen die hierboven beschreven zijn.

2) Cliënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM

Het advies is om de massage behandeling uit te stellen. Haptotherapie is mogelijk met behulp van beeldbellen.

3) Cliënt (of huisgenoot) heeft één van onderstaande verschijnselen: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchten, niezen, loopneus, keelpijn, verhoging of koorts, kortademig, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, ziek voelen, diarree

Het advies is om de massage behandeling uit te stellen. Haptotherapie is mogelijk met behulp van beeldbellen.