Massage Amstelveen

Massages en haptotherapie kunnen weer

Vanaf 11 mei is de praktijk weer geopend. Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Op basis van een gesprek bij het maken van de afspraak maken we een inschatting of het gewenst is om naar de praktijk te komen.

Mocht je na het maken van de afspraak toch klachten krijgen, wil ik je met klem verzoeken om de afspraak te annuleren.

Uiteraard hebben we in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Ik hoop je snel te kunnen ontvangen in de praktijk voor massage of haptotherapie.